EOL

End Of Line print til højtalerkreds.

Specifikation m.m