Kategori

Mikrofoner

RM-200SF
Brandmandsmikrofon. Specielt beregnet for beredskabspersonale. Mulighed for at tilslutte op til 8 brandmandsmikrofoner til én VX-3000 frame.

RM-210F
Udvidelse til kaldemikrofon RM-300X. 10 ekstra knapper, fuldt programmerbare til ønsket funktion. Mulighed for at tilslutte op til 7 ekstra udvidelser pr. kaldemikrofon

RM-300X
Kaldemikrofon i elegant design. Alle knapper er fuldt programmerbare til ønsket funktion. Giver en god og klar lyd. Op til 8 mikrofoner kan tilsluttes én VX-3000 frame.

RM-320F
Udvidelse til brandmandsmikrofon RM-200SF. 20 ekstra zonekanpper. Mulighed for at tilslutte op til 4 ekstra udvidelser pr. brandmandsmikrofon.